Minggu, 12 Juni 2011

Soal Ujian Semester 2 TP 2010-2011

A. Pilihlah jawaban yang tepat !

1. Kerangka tubuh Porifera tersusun atas spikula-spikula. Spikula ini dibentuk oleh …

a. Amoebosit b. porosity c. skleroblas d. arkeosit e. pinakosit

2. Jenis Coelenterata yang memiliki fase medusa dalam daur hidupnya adalah …

a. Hydra b. Metridium c. Fungia d. Acropora e. Obelia

3. Ciri-ciri Anthropoda antara lain :

i. Kepala dan dada bersatu, perut terpisah,

ii. Tubuhnya ditutupi oleh keangka luar,

iii. Kaki hanya pada segmen dada saja berjumlah 4 pasang,

iv. Sayap ditemukan berpasangan pada ruas dada, dan

v. Matanya merupakan mata faset.

Ciri-ciri yang dimiliki insecta adalah …

a. i, ii dan iii b. i, ii dan iv c. ii, iii dan iv d. ii, iii dan v e. ii, iv dan v

4. Suatu makhluk hidup mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

1) Mempunyai tulang belakang,

2) Berisifat ovipar

3) Otak terlindung oleh kranium

4) Mempunyai paruh

5) Rangka berupa endoskeleton

Makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri di atas termasuk dalam kelas …

a. Aves b. Pisces c. Reptilia d. Mammalia e. Amphibia

5. Perhatikan beberapa hewan berikut !

1) Lumba-lumba 2)Kelelawar 3)Paus 4)Hiu

Hewan yang paling dekat hubungan kekerabatannya yaitu …

a. 1) dan 2) karena sama-sama mempunyai kelenjar susu

b. 1) dan 5) karena sama-sama hidup di air

c. 2) dan 3) karena sama-sama mempunyai sayap

d. 3) dan 4) karena sama-sama bernapas dengan paru-paru

e. 4) dan 5) karena sama-sama mempunyai sirip

6. Keanekaragaman jenis ditunjukkan oleh kelompok tumbuhan …

a. Kelapa, siwalan dan aren b. Nangka, keluwih dan sukun c. Anggrek, mawar dan melati

b. d. Teratai, eceng gondok dan kaktus e. Kelapa kopyor, kelapa hijau dan kelapa gading

7. Seorang siswa menemukan bunga mawar berwarna merah, kuning dan putih di suatu kebun. Perbedaan warna bunga tersebut menunjukkan adanya keanekaragaman tingkat …

a. Gen b. Jenis c. Marga d. Lingkungan e. Ekosistem

8. Jenis fauna berikut yang merupakan fauna peralihan yang terdapat di Sulawesi adalah …

a. Komodo, maleo dan tapir b. Babi rusa, maleo dan tapir

c. Maleo, anoa daratan dan rangkong d. Badak bercula satu, anoa daratan dan maleo

e.Burung cendrawasih merah, rangkong dan maleo

9. Kucing, anjing dan harimau memiliki kesamaan dalam hal struktur gigi dan jenis makanannya. Oleh karena itu, hewan tersebut dikelompokkan dalam satu takson yang sama yaitu …

a. Filum b. Kelas c. Ordo d. Familia e. Genus

10. Berikut merupakan nama ilmiah beberapa makhluk hidup yang terdapat di sekitar kita.

1) Curcuma domestica

2) Musa texstilis

3) Musa paradisiaca

4) Felix domestica

Berdasarkan nama ilmiahnya, makhluk hidup yang mempunyai hubungan kekerabatan paling dekat adalah …

a. 1) dan 2) b. 1) dan 3) c. 2) dan 3) d. 3) dan 4) e. 1) dan 4)

11. Pernyataan yang benar mengenai Allium cepa (bawang merah) dan Allium sativa (bawang putih) adalah …

a. Jenis sama, marga sama

b. Marga sama, suku berbeda

c. Marga sama, spesies berbeda

d. Jenis sama, marga berbeda

e. Suku berbeda, jenis sama

12.

Arkegonium (4)

Anteridium (4)

Ovum (5)

Spermatozoid (5)

Sporofit (7)

Zigot (6)

Tumbuhan lumut (3)

Protonema (2)

Spora (1)

Perhatikan skema siklus hidup lumut berikut !Urutan siklus vegetatif dari skema diatas ditunjukkan oleh nomor …

a. (1), (2), (3) dan (4)

b. (2), (3), (4) dan (5)

c. (3), (4), (5) dan (6)

d. (5), (6), (7) dan (1)

e. (7), (1), (2) dan (3)

13. Selama siklus hidup tumbuhan paku, generasi yang bersifat haploid yaitu …

a. Zigot b. Sporofit c. Sporangium d. Protalium e. Tumbuhan paku

14. Jenis tumbuhan paku yang merupakan bentuk peralihan antara paku homospora dan heterospora yaitu …

a. Lycopodium b. Selaginella c. Marsilea d. Adiantum e. Equisetum

15. Cacing yang hidup sebagai parasit pada manusia yaitu …

a. Taenia saginata

b. Ascaris lumbricoides

c. Clonorchis sinensis

d. Lumbricus terrestris

e. Planaria

16. Dalam suatu ekosistem, bakteri dimasukkan dalam kelompok decomposer karena …

a. Hidup di tempat lembab

b. Tidak mempunyai klorofil

c. Mempunyai sifat seperti jamur

d. Menghasilkan racun yang berbahaya bagi pemangsanya

e. Merombak sisa-sisa organisme hidup dan organisme mati

17. Satuan makhluk hidup seperti hewan dibawah ini disebut …

a. Biosfer b. Individu c. Populasi d. Ekosistem e. Komunitas

18. Tumbuhan hijau memerlukan cahaya matahari untuk proses …

a. Respirasi b. Reproduksi c. Fotosintesis d. Transportasi e. Penyerbukan

19.

Ayam

Pengurai

Manusia

Burung

Serangga

Tumbuhan

Kambing

Perhatikan diagram jaring-jaring makan berikut !

20. Berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut, manusia dapat berperan sebagai konsumen …

a. I dan I b. I dan III c. I dan IV d. II dan III e. II dan IV

21. Reaksi kimia yang berlangsung pada peristiwa denitrifikasi yaitu …

a. Nitrat → asam amino

b. Nitrat → nitrit → amonia

c. Amonia → nitrit → nitrat

d. Amonia → gas nitrogen

e. Gas nitrogen → ammonia

22. Gas yang dapat menyebabkan pemanasan global yaitu …

a. Oksigen b. Hidrogen c. Belerang d. Karbon dioksida e. Karbon monoksida

23. Penggunaan Freon (CFC) yang berlebihan dapat menimbulkan …

a. Penipisan lapisan ozon

b. Peningkatan suhu bumi

c. Terjadinya perubahan musim

d. Timbulnya pemanasan global

e. Peningkatan karbon dioksida di atmosfer

24. Penggunaan kaporit pada air bermanfaat untuk …

a. Menjernihkan air

b. Membersihkan air

c. Menghilangkan bau

d. Mengendapkan kotoran

e. Membunuh mikrobia pathogen

25. Berdasarkan kemajuan ilmu dan teknologi industri, pencemaran air dapat ditanggulangi dengan cara …

a. Membatasi penggunaan bahan kimia

b. Menutup pabrik pembuat bahan kimia

c. Membuang limbah sedikit demi sedikit

d. Menampung limbah selama beberapa saat

e. Mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai

Tidak ada komentar:

Posting Komentar